ZHUHAI SPECIAL ECONOMIC ZONE WEISHENG TRADING CO.,LTD

  • Industrial lubricants distributor
    Zhuhai, Guangdong, CHN
  • 4-7 shop, Lvyin Garden, #1223, Meihua Road, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong Province
    Zhuhai, Guangdong
    519000
  • 0756-8508992  • www.zhweisheng.com