Xinjiang Tufa Xinxi keji Ltd. Co.,Ltd.

  • Industrial lubricants distributor
    Urumqi, Xinjiang, CHN
  • No. 40, Wuchang Road, Economic Technique Development District, Urumqi, Xinjiang
    Urumqi, Xinjiang
    830026
  • 0991-3740420