URUMQI BAOZHI TRADING CO.

  • Industrial lubricants distributor
    Urumqi, Xinjiang, CHN
  • No 132, 136, Kejiyuan Road, Economic Technique Development District, Urumqi, Xinjiang
    Urumqi, Xinjiang
    830026
  • 0991-7825492  • www.wlmqbaozhi.com