CQ XINXINGHAI TRADING CO LTD

  • Industrial lubricants distributor
    Chongqing, Chongqing, CHN
  • Jiulongpo District of Chongqing Xinglong Bay Arima Wuhuan Building, 6th Floor, Block A, 9-6
    Chongqing, Chongqing
    400051
  • 023-68651907  • www.cqxxh.com